Politika privatnosti

A. Uvod

 1. Privatnost posjetilaca naše web-stranice vrlo nam je važna i mi smo posvećeni njenoj zaštiti. Ova politika objašnjava šta radimo sa vašim ličnim podacima.
 2. Pristanak na našu upotrebu kolačića u skladu s uslovima ove politike, kada prvi put posjetite našu web-stranicu, dozvoljava nam da koristimo kolačiće svaki put kada posjetite našu web-stranicu.

B. Kredit

Ovaj dokument kreiran je u dobroj namjeri da pruži pravnu sigurnost da će biti zaštićena privatnost posjetilaca naše web-stranice prema smjernicama uslova GDPR-a. U koliko imate nejasnoća ili primjedbi, obratite nam se e-mailom: banjalukauzivo.com@gmail.com

C. Kako prikupljamo vaše lične podatke

Sljedeće vrste ličnih podataka mogu se prikupljati, pohranjivati i koristiti:

 1. Informacije o vašem računaru, uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pretraživača i operativni sistem;
 2. Informacije o vašim posjetama i korištenju ove web-stranice uključujući izvor preporuke, dužinu posjete, prikaze stranica i navigacijske putanje web-stranice;
 3. Informacije koje unosite kada se registrujete na našoj web-stranici, kao što je web-stranica e-pošte;
 4. Informacije koje unosite kada kreirate profil na našoj web-stranici. Na primjer, vaše ime, slike profila, pol, rođendan, status veze, interesovanja i hobiji, detalji o obrazovanju i pojedinosti o zaposlenju;
 5. Informacije koje unosite da biste se pretplatili na naše e-mailove i/ili biltene;
 6. Informacije koje se generišu tokom korištenja naše web-stranice, uključujući kada, koliko često i pod kojim okolnostima je koristite;
 7. Informacije koje se odnose na sve što kupujete, usluge koje koristite ili transakcije koje obavljate putem naše web-stranice, koje uključuju vaše ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte i podatke o kreditnoj kartici;
 8. Informacije koje postavljate na našu web-stranicu s namjerom da ih objavite na internetu;
 9. Sve druge lične podatke koje nam pošaljete.

D. Korištenje ličnih podataka

Lični podaci koji su nam dostavljeni putem naše web-stranice koristiće se u svrhe navedene u ovoj politici ili na relevantnim stranicama web-stranice. Vaše lične podatke možemo koristiti za sljedeće:

 1. Administriranje naše web-stranice i poslovanja;
 2. Personalizaciju naše web-stranice za vas;
 3. Omogućavanje vašeg korištenja usluga dostupnih na našoj web-stranici;
 4. Slanje robe kupljene preko naše web-stranice vama;
 5. Pružanje usluga kupljenih putem naše web-stranice;
 6. Slanje izvoda, faktura i podsjetnika za plaćanje i prikupljanje uplata od vas;
 7. Slanje marketinških komercijalnih komunikacija vama;
 8. Slanje e-mail obavještenja koja ste posebno tražili;
 9. Šaljemo vam naš e-mail newsletter ako ste se prijavili za njega (možete se odjaviti u bilo kojem trenutku);
 10. Slanje vama marketinških komunikacija koje se odnose na naše poslovanje ili poslovanje trećih strana za koje smatramo da bi vas mogle zanimati;
 11. Pružanje statističkih podataka o našim korisnicima trećim stranama;
 12. Postupanje s upitima i žalbama koje ste uputili ili o vama u vezi s našom web-stranicom;
 13. Održavanje sigurnosti naše web-stranice i sprečavanje prevara;
 14. Provjera usklađenosti sa odredbama i uslovima koji regulišu korištenje naše web-stranice;
 15. Druge upotrebe.

Ako dostavite lične podatke za objavljivanje na našoj web-stranici, mi ćemo te podatke objaviti i na drugi način koristiti u skladu s licencom koju nam date.

Vaše postavke privatnosti mogu se koristiti za ograničavanje objavljivanja vaših informacija na našoj web-stranici i mogu se prilagoditi korištenjem kontrola privatnosti na web-stranici.

Nećemo, bez vašeg izričitog pristanka, dati vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani za njihov marketing ili za direktni marketing bilo koje treće strane.

E. Otkrivanje ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo otkriti bilo kome od naših zaposlenih, službenika bezbjednosti, profesionalnih savjetnika, agenata, dobavljača ili podizvođača ako je to razumno potrebno za svrhe navedene u ovoj politici.

Vaše lične podatke možemo otkriti bilo kojem članu naše grupe kompanija (to znači naše podružnice, našu krajnju kompaniju i sve njene podružnice) ako je to razumno potrebno za svrhe navedene u ovoj politici.

Vaše lične podatke možemo otkriti:

 1. u mjeri u kojoj to od nas zahtijeva zakon;
 2. u vezi sa bilo kojim tekućim ili budućim pravnim postupkom;
 3. u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane naših zakonskih prava (uključujući davanje informacija drugima u svrhu prevencije prevare i smanjenja kreditnog rizika);
 4. kupcu (ili potencijalnom kupcu) bilo kojeg poslovanja ili imovine koju prodajemo (ili razmišljamo) i
 5. bilo kojoj osobi za koju opravdano vjerujemo da se može obratiti sudu ili drugom nadležnom organu za otkrivanje tih ličnih podataka kada bi, po našem razumnom mišljenju, takav sud ili organ razumno mogao naložiti otkrivanje tih ličnih podataka.

Osim kako je navedeno u ovoj politici, vaše lične podatke nećemo dati trećim licima.

F. Međunarodni prenos podataka

 1. Informacije koje prikupljamo mogu se pohranjivati, obrađivati i prenositi između bilo koje zemlje u kojoj poslujemo kako bismo nam omogućili korištenje informacija u skladu s ovom politikom.
 2. Informacije koje prikupljamo mogu se prenijeti u sljedeće zemlje koje nemaju zakone o zaštiti podataka koji su ekvivalentni onima koji su na snazi u evropskom ekonomskom prostoru: Sjedinjene Američke Države, Rusija, Japan, Kina i Indija.
 3. Lični podaci koje objavite na našoj web-stranici ili dostavite za objavljivanje na našoj web-stranici mogu biti dostupni, putem interneta, širom svijeta. Ne možemo spriječiti korištenje ili zloupotrebu takvih informacija od strane drugih.
 4. Izričito se slažete sa prenosima ličnih podataka opisanih u ovom odjeljku F.

G. Čuvanje ličnih podataka

 1. Ovaj odjeljak G utvrđuje naše politike i procedure za zadržavanje podataka, koje su osmišljene kako bi osigurale da se pridržavamo naših zakonskih obaveza u vezi sa zadržavanjem i brisanjem ličnih podataka.
 2. Lični podaci koje obrađujemo u bilo koju svrhu ili svrhe neće se čuvati duže nego što je potrebno za tu svrhu ili svrhe.
 3. Ne dovodeći u pitanje član G-2, obično ćemo izbrisati lične podatke koji spadaju u dolje navedene kategorije na datum/vrijeme navedeno u nastavku:
  1. sakriveni lični podaci će biti izbrisani u roku od 90 dana i
  2. podaci koji su korišteni u grupnoj statistici u roku od 30 dana.
 4. Bez obzira na druge odredbe ovog odjeljka G, zadržaćemo dokumente (uključujući elektronske dokumente) koji sadrže lične podatke:
  1. u mjeri u kojoj to od nas zahtijeva zakon;
  2. ako smatramo da dokumenti mogu biti relevantni za bilo koji tekući ili budući pravni postupak i
  3. u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane naših zakonskih prava (uključujući pružanje informacija drugima u svrhu prevencije prevare i smanjenja kreditnog rizika).

H. Sigurnost vaših ličnih podataka

 1. Preduzećemo razumne tehničke i organizacione mjere predostrožnosti da spriječimo gubitak, zloupotrebu ili izmjenu vaših ličnih podataka.
 2. Mi ćemo pohraniti sve lične podatke koje nam pružite na našim sigurnim (zaštićenim lozinkom i zaštitnim zidom) serverima.
 3. Sve elektronske finansijske transakcije koje se sklapaju putem naše web-stranice bit će zaštićene tehnologijom šifriranja.
 4. Prihvatate da je prenos informacija putem interneta sam po sebi nesiguran i da ne možemo garantovati sigurnost podataka koji se šalju putem interneta.
 5. Vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti lozinke koju koristite za pristup našoj web-stranici, nećemo tražiti od vas lozinku (osim kada se prijavite na našu web-stranicu).

I. Amandmani

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati ovu politiku objavljivanjem nove verzije na našoj web-stranici. Trebalo bi povremeno da provjeravate ovu stranicu kako biste bili sigurni da razumijete sve promjene ove politike. Možemo vas obavijestiti o promjenama ove politike putem e-pošte ili putem sistema privatnih poruka na našoj web-stranici.

J. Vaša prava

Možete nas uputiti da vam pružimo sve lične podatke koje imamo o vama, pružanje takvih informacija podliježe sljedećem:

 1. plaćanje naknade (UNESI NAKNADU AKO JE RELEVANTNO) i
 2. dostavljanje odgovarajućih dokaza o vašem identitetu (POPRAVITE TEKST DA ODRAŽAVA VAŠU POLITIKU za ovu svrhu, obično ćemo prihvatiti foto-kopiju vašeg pasoša ovjerenu kod notara plus originalnu kopiju računa za komunalne usluge na kojoj se vidi vaša trenutna adresa).

Možemo uskratiti lične podatke koje tražite u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

Možete nas uputiti u bilo koje vrijeme da ne obrađujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe.

U praksi ćete obično ili unaprijed izričito pristati na našu upotrebu vaših ličnih podataka u marketinške svrhe, ili ćemo vam pružiti priliku da odustanete od korištenja vaših ličnih podataka u marketinške svrhe.

K. Web-stranice trećih strana

Naša web-stranica uključuje hiperveze na web-stranice trećih strana i detalje o njima. Nemamo kontrolu i nismo odgovorni za politiku privatnosti i prakse trećih strana.

L. Ažuriranje informacija

Obavijestite nas da li je potrebno ispraviti ili ažurirati lične podatke koje imamo o vama.

M. Kolačići

Naša web-stranica koristi kolačiće. Kolačić je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji web-server šalje web-pretraživaču i pohranjuje ga pretraživač. Identifikator se zatim šalje nazad serveru svaki put kada pretraživač zatraži stranicu od servera. Kolačići mogu biti ili “trajni” ili “sesijski” kolačići: trajni kolačić će pohraniti web-pretraživač i ostaće važeći do postavljenog datuma isteka, osim ako ga korisnik ne izbriše prije datuma isteka; kolačić sesije, s druge strane, će isteći na kraju korisničke sesije, kada se web pretraživač zatvori. Kolačići obično ne sadrže nikakve informacije koje lično identifikuju korisnika, ali lični podaci koje pohranjujemo o vama mogu biti povezani s informacijama pohranjenim u kolačićima i dobijenim od njih. Koristimo i sesijske i trajne kolačiće na našoj web-stranici.

 1. Nazivi kolačića koje koristimo na našoj web-stranici i svrhe za koje se koriste navedeni su u nastavku:
 2. koristimo Google Analytics i Adwords na našoj web-stranici za prepoznavanje računara kada korisnik posjeti web-stranicu / praćenje korisnika dok se kreću po web-stranici / poboljšavanje upotrebljivost web-stranice / analiziranje korištenja web-stranice / administriranje web-stranice / sprečavanje prevare i poboljšanje sigurnosti web-stranice / personalizovanje web-stranice za svakog korisnika / ciljanje oglasa koji mogu biti od posebnog interesa za određene korisnike;
 3. Većina pretraživača vam dozvoljava da odbijete da prihvatite kolačiće – na primjer:
 4. u Internet Exploreru (verzija 10) možete blokirati kolačiće koristeći postavke za zamjena kolačića koje su dostupne tako što ćete kliknuti na “Alati”, “Internet opcije”, “Privatnost” i zatim “Napredno”;
 5. u Firefoxu (verzija 24) možete blokirati sve kolačiće klikom na “Alati”, “Opcije”, “Privatnost”, odabirom “Koristi prilagođena podešavanja za istoriju” iz padajućeg menija i poništavanjem opcije “Prihvati kolačiće sa sajtova” i
 6. u Chromeu (verzija 29), možete blokirati sve kolačiće tako što ćete pristupiti meniju “Prilagodi i kontroliši” i kliknuti na “Postavke”, “Prikaži napredne postavke” i “Postavke sadržaja”, a zatim odabrati “Blokiraj web-stranice da postavljaju bilo kakve podatke ” pod naslovom “Kolačići”.

Blokiranje svih kolačića imaće negativan utjecaj na upotrebljivost mnogih web-stranica. Ako blokirate kolačiće, nećete moći koristiti sve funkcije na našoj web-stranici.

 1. Možete izbrisati kolačiće koji su već pohranjeni na vašem računaru – na primjer:
 2. u Internet Exploreru (verzija 10), morate ručno izbrisati datoteke kolačića (uputstva za to možete pronaći na http://support.microsoft.com/kb/278835) ;
 3. u Firefoxu (verzija 24), možete izbrisati kolačiće tako što ćete kliknuti na “Alati”, “Opcije” i “Privatnost”, zatim odabrati “Koristi prilagođene postavke za istoriju”, kliknuti na “Prikaži kolačiće”, a zatim kliknuti na “Ukloni sve kolačiće” i
 4. u Chromeu (verzija 29), možete izbrisati sve kolačiće tako što ćete pristupiti izborniku “Prilagodi i kontroliši” i kliknuti na “Postavke”, “Prikaži napredne postavke” i “Obriši podatke pregledavanja”, a zatim odabrati “Izbriši kolačiće i druge stranice i podatke o dodacima” prije nego što kliknete na “Obriši podatke pregledavanja.”
 5. Brisanje kolačića će imati negativan utjecaj na upotrebljivost mnogih web-stranica.

Za sve primjedbe, sugestije ili žalbe obratite se na mail banjalukauzivo.com@gmail.com . Molimo Vas da navedete što više informacija kako bi smo mogli da prepoznamo na šta se odnosi Vaša poruka.